Gezinsproblemen zoals moeilijkheden in de ouder-kindrelatie

Elke ontwikkelingsfase van een kind vraagt iets anders van zijn omgeving en ouders/opvoeders. En daar horen momenten bij waarbij er ‘gebotst’ wordt, iets ‘schuurt’ of er juist verwijdering ontstaat. Door vallen en opstaan leer je hier samen met je kind doorheen te komen. Maar wat als het steeds moeilijker wordt negatieve patronen te doorbreken? En jullie communicatie en contact echt onder druk komt te staan?

Geen van de partijen wil dit werkelijk, en het mooie is dat daar de sleutel ligt tot verandering. Binnen de beeldende therapie gaan we opzoek naar motivatie, mogelijkheden voor autonomie én verbinding. Je kunt dan alleen maar ook samen beeldend werken als de fase van de ontwikkeling dat toelaat.

Door mijn ervaring in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het systemisch werken binnen verschillende instellingen, aangevuld met bijscholing over systemisch werken, is de band tussen ouder en kind een belangrijk onderwerp in een therapeutisch proces.

Gezinsproblemen zoals moeilijkheden in de ouder-kindrelatie

Elke ontwikkelingsfase van een kind vraagt iets anders van zijn omgeving en ouders/opvoeders. En daar horen momenten bij waarbij er ‘gebotst’ wordt, iets ‘schuurt’ of er juist verwijdering ontstaat. Door vallen en opstaan leer je hier samen met je kind doorheen te komen. Maar wat als het steeds moeilijker wordt negatieve patronen te doorbreken? En jullie communicatie en contact echt onder druk komt te staan?

Geen van de partijen wil dit werkelijk, en het mooie is dat daar de sleutel ligt tot verandering. Binnen de beeldende therapie gaan we opzoek naar motivatie, mogelijkheden voor autonomie én verbinding. Je kunt dan alleen maar ook samen beeldend werken als de fase van de ontwikkeling dat toelaat.

Door mijn ervaring in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het systemisch werken binnen verschillende instellingen, aangevuld met bijscholing over systemisch werken, is de band tussen ouder en kind een belangrijk onderwerp in een therapeutisch proces.