Emotie en/of gedragsproblemen

Veel kinderen en jongeren worden voor therapie aangemeld omdat zij emotie- en/of gedragsproblemen hebben. Maar wat zijn dat eigenlijk voor problemen? Velen worstelen met gevoelens, spanning en gedragsonrust die zij moeilijk kunnen hanteren.

De één trekt zich terug in zichzelf en wordt somber. De ander wordt overspoeld door emoties die er in alle heftigheid uitkomen. Weer een ander komt telkens in de problemen door impulsief en druk gedrag. En dit zorgt voor een last voor diegene zelf, maar vaak ook voor naasten die hiermee geconfronteerd worden.

Wat mij opvalt is dat deze problemen vaak niet op zichzelf staan. We kunnen de therapie dan gebruiken om dit te onderzoeken: wat maakt dat het probleem aanhoudt? Dit helpt om er meer zicht en grip op te krijgen. Hierbij is het beeldend werken een uitdagend en speels middel om de eigen gevoelens, gedachten en gedrag beter te leren ‘regelen’, ook wel zelfregulatie genoemd.

Ik ben geschoold in Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en de Tekenbewegingsmethode (TBM). Beide pas ik regelmatig toe als bovenstaande aan de orde is.

Emotie en/of gedragsproblemen

Veel kinderen en jongeren worden voor therapie aangemeld omdat zij emotie- en/of gedragsproblemen hebben. Maar wat zijn dat eigenlijk voor problemen? Velen worstelen met gevoelens, spanning en gedragsonrust die zij moeilijk kunnen hanteren.

De één trekt zich terug in zichzelf en wordt somber. De ander wordt overspoeld door emoties die er in alle heftigheid uitkomen. Weer een ander komt telkens in de problemen door impulsief en druk gedrag. En dit zorgt voor een last voor diegene zelf, maar vaak ook voor naasten die hiermee geconfronteerd worden.

Wat mij opvalt is dat deze problemen vaak niet op zichzelf staan. We kunnen de therapie dan gebruiken om dit te onderzoeken: wat maakt dat het probleem aanhoudt? Dit helpt om er meer zicht en grip op te krijgen. Hierbij is het beeldend werken een uitdagend en speels middel om de eigen gevoelens, gedachten en gedrag beter te leren ‘regelen’, ook wel zelfregulatie genoemd.

Ik ben geschoold in Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en de Tekenbewegingsmethode (TBM). Beide pas ik regelmatig toe als bovenstaande aan de orde is.